Про партнерство

Громадське Партнерство “За доброчесні державні закупівлі в Україні» є постійно діючим об’єднанням понад 50 неурядових організацій, засобів масової інформації, бізнес-організацій, аналітичних центрів та індивідуальних членів.

Метою Партнерства є зниження рівня корупції у сфері державних закупівель задля задоволення суспільних потреб.

Пріоритети діяльності Партнерства:

 • посилення загальної спроможності громадянського суспільства здійснювати ефективний громадський моніторинг за державними закупівлями.

  Чого ми хочемо?
 • Ініціювати постійний обмін інформацією між учасниками комунікаційної платформи з питань державних закупівель; надавати допомогу в координації дій організацій та активістів, зацікавлених у контролі за держзакупівлями на національному та регіональному рівнях; представляти позиції учасників платформи перед медіа, громадськістю та ключовими гравцями.
 • Розробити навчальні інструменти з питань організації громадського моніторингу за держзакупівлями та організувати навчання по їх застосуванню для різних цільових груп.

 

 • постійне інформування ключових цільових груп про ціну наслідків неефективних держзакупівель.

  Чого ми хочемо?
 • Підняти інтерес громадськості до теми державних закупівель з акцентом на ціні питання від наявності неефективних закупівель у визначених сферах.
 • Спонукати українську бізнес-спільноту використовувати стандарти доброчесної поведінки в державних закупівлях.
 • Спонукати українських ключових гравців дотримуватися правил чесної гри у сфері державних закупівель.

 

 • проведення громадського моніторингу державних закупівель у ключових сферах.

  Чого ми хочемо?
 • Запровадити постійне використання неурядовими організаціями спеціалізованих інструментів громадського контролю, зокрема громадської експертизи, методу звітних карток та моніторингу здійснення торгів відповідно до щорічних планів закупівель.
 • Запровадити громадський моніторинг у сфері державних закупівель як окремий жанр журналістських розслідувань.
 • Сприяти максимальному доступу до інформації про перебіг державних закупівель у визначених сферах.

 

 • вплив на процес реформування тендерного законодавства України.

  Чого ми хочемо?
 • Унеможливити процес внесення змін до тендерного законодавства, що здатні негативно вплинути на загальний рівень доброчесності державних закупівель в Україні.
 • Допомогти наблизити українське тендерне законодавство до загальноприйнятих стандартів доброчесності в сфері державних закупівель та усунути законодавчі дискримінаційні норми щодо участі неурядових організацій у закупівлях та їх моніторингу.

Перспективи діяльності громадського партнерства, як неструктурованої коаліції неурядових організацій, зацікавлених у доброчесних державних закупівлях:

1) участь в розробці, обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері державних закупівель;

2) забезпечення вільногодоступугромадськостідоінформації щодовитрачаннядержавних коштів на закупівлю товарів,робіт та послуг;

3) забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Кабінету Міністрів України, Уповноваженого органу (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України), Органу оскарження (Антимонопольного комітету України), (головних) розпорядників державних у т.ч. бюджетних коштів у сфері державних закупівель;

4) проведення консультацій з громадськістю, врахування громадської думки;

5) налагодження системного діалогу Кабінету Міністрів України, Уповноваженого органу (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України), Органу оскарження (Антимонопольного комітету України), (головних) розпорядників державних у т.ч. бюджетних коштів, органів державного фінансового контролю та громадськості;

6) використання інших форм, передбачених чинним законодавством України.

Ви тут: Головна