Соціальні послуги

committee ua   ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ,ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ .

Державні цільові соціальні програми:     у додатку 1 до наказу Міністерства економіки України 20.05.2011 № 444 - перелік державних цільових програм, що діють, яким присвоюються облікові коди.

Витяг із Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 :

|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|

  Код                          Назва                                        Код

|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------|

                                                                                    CPC             HS/CN

|-----------------------|-------------------------------------=-----|----------------|----------------------|

|85.3         |Послуги з соціальної    |         |             |

|             |допомоги                 |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31        |Послуги з соціальної    |         |             |

|             |допомоги із             |         |             |

|             |забезпеченням           |         |             |

|             |проживання              |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.1      |Послуги з соціальної    |933a     |             |

|             |допомоги із             |         |              |

|             |забезпеченням           |         |             |

|             |проживання              |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.11     |Послуги з соціальної    |93311.1 |             |

|             |допомоги закладів для   |         |             |

|             |людей похилого віку     |         |             |

|             |Ця підкатегорія         |         |             |

|             |включає:                |         |             |

|             |- приймання і надання   |         |             |

|             |притулку людям похилого|         |             |

|             |віку в будинках для     |         |             |

|             |пристарілих, пенсійних |         |             |

|             |будинках,                |         |             |

|             |будинках-гуртожитках,   |         |             |

|             |будинках для            |         |             |

|             |тимчасового проживання |         |             |

|             |чи експериментальних    |         |             |

|             |житлових приміщеннях    |         |             |

|             |Ця підкатегорія включає|         |             |

|             |також:                  |         |             |

|             |- приймання і надання   |         |              |

|             |притулку людям похилого|         |             |

|             |віку сім'ями чи         |         |             |

|             |спеціальними сімейними |         |             |

|             |пансіонами              |         |             |

|             |Ця підкатегорія не      |         |             |

|             |включає:                |         |             |

|             |- приймання в установах|         |             |

|             |з медичним              |         |             |

|              |обслуговуванням         |         |             |

|             |(85.11.1, 85.14.15)     |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.11.000|Послуги з соціальної    |         |             |

|             |допомоги закладів для   |         |             |

|             |людей похилого віку     |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.12     |Послуги з соціальної    |93311.2 |             |

|             |допомоги закладів для   |         |             |

|             |осіб з фізичними чи     |         |             |

|             |розумовими вадами       |         |             |

|             |Ця підкатегорія         |         |             |

|             |включає:                |         |             |

|             |- приймання, надання    |         |             |

|             |притулку і реадаптацію |         |             |

|             |дорослих з фізичними    |         |             |

|             |вадами                  |         |             |

|             |- приймання, надання    |         |             |

|             |притулку і реадаптацію |         |             |

|             |малолітніх з фізичними |         |             |

|             |вадами                  |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.12.100|Послуги будинків для/   |         |             |

|             |дітей-інвалідів         |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.12.200|- інвалідів з           |         |             |

|             |дитинства               |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.12.300|- інвалідів праці та    |         |             |

|             |війни                    |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.13     |Послуги з соціальної    |93312.1 |             |

|             |допомоги закладів, що   |         |             |

|             |забезпечують житло      |         |             |

|             |дітям та молодим людям |         |             |

|             |Ця підкатегорія         |         |             |

|             |включає:                |         |             |

|             |- приймання, надання    |         |             |

|             |притулку і перенавчання|         |             |

|             |малолітніх, що          |         |             |

|             |підлягають захисту      |         |             |

|             |згідно з судовим        |         |             |

|              |рішенням, чи соціально |         |             |

|             |незабезпечених          |         |             |

|             |Ця підкатегорія включає|         |             |

|             |також:                  |         |             |

|             |- послуги установ з     |         |             |

|             |судового захисту молоді|         |             |

|             |- приймання і надання   |         |             |

|             |притулку дітям у сім'ях|         |             |

|             |чи сімейних дитячих     |         |             |

|             |садках                  |         |             |

|             |Ця підкатегорія не      |         |             |

|             |включає:                |         |             |

|             |- приймання дітей для   |         |             |

|             |догляду на денний       |         |             |

|             |період співробітницями |         |             |

|             |служб допомоги матерям |         |             |

|             |(85.32.11)              |         |              |

|             |- послуги, пов'язані з |         |             |

|             |доглядом за дітьми      |         |             |

|             |(85.32.13)              |         |             |

|             |- надання притулку і    |         |             |

|              |приймання на себе       |         |             |

|             |відповідальності за     |         |             |

|             |повнолітніх з метою їх |         |             |

|             |соціальної реабілітації|         |             |

|             |(85.31.14)              |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.13.100|Послуги/ цілодобових    |         |             |

|             |ясел і дитячих садків   |         |             |

|             |для дітей, яких          |         |             |

|             |покинули батьки         |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.13.200|- дитячих будинків та   |         |             |

|             |притулків для сиріт     |          |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.13.300|- інтернатів та         |         |             |

|             |гуртожитків для сиріт   |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.13.400|- з надання притулку    |         |             |

|             |дітям у сім'ях чи       |         |             |

|             |сімейних дитячих        |         |             |

|             |садках                  |         |             |

|------------|-----------------------|--------|------------|

|85.31.14     |Послуги з соціальної    |93312.2 |             |

|             |допомоги закладів для   </s

Ви тут: Головна