Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості”

TORO

MATRA project Коаліція громадських організацій та незалежних експертів, на чолі з Transparency International Україна , організаціями-партнерами ( Український інститут публічної політики , Антикорупційна рада України , Громадська організація “Фундація “Відкрите суспільство” , «Філософія серця», Центр політико-правових реформ , CASE Україна ) та незалежні експерти виконують проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості”.  Зокрема, в ході реалізації першого етапу проекту коаліція:

 - розробила методологію проведення моніторингу виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 28 листопада 2011 року № 1240 , яка полягає у дослідженні значень: 

 - індикаторів (результативних показників) виконання завдань Додатку 2 Державної програми, що досягаються шляхом виконання бюджетних програм та заходів (2011-2015 роки).

 - індикаторів (результативних показників) виконання завдань Додатку 3 Державної програми,  які є очікуваними (запланованими) результатами виконання Державної цільової програми, формат звіту за якими затверджено у  Додатку 3 до Порядку розроблення та виконання державних цільових програм Постанови КМУ від 31 січня 2007 р. № 106 .

Відповідно до розділу X Національної антикорупційної стратегії , затвердженої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, умовою успішної реалізації   Національної  антикорупційної стратегії є розроблення  і  впровадження  системи  моніторингу та оцінки.  Сама  Національна антикорупційна стратегія реалізовуватиметься шляхом розроблення та ухвалення  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки .  А оцінка ефективності  реалізації  Національної антикорупційної стратегії  грунтуватиметься  на  результатах  виконання  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки .

 - у методології оцінить виконання результативних показників (індикаторів) завдань цієї державної програми взагалі, та бюджетних програм, в межах яких може виконуватися ця державна програма, зокрема , також як і заходів, виконання яких передбачено п'ятнадцятьма розділами Державної програми.  Напрями реалізації Національної антикорупційної стратегії і є п҆ятнадцятьма розділами додатку 2 до Державної програми щодо запобігання  і протидії корупції на 2011-2015 роки.  Розбивка напрямів реалізації Національної антикорупційній стратегії на піднапрями загалом відповідає найменуванням завдань Державної програми щодо запобігання  і протидії корупції на 2011-2015 роки у кожному з п҆ятнадцяти розділів.  А серед ста двадцяти запланованих заходів на виконання завдань Державної програми, дев҆ять містять всі ознаки бюджетних програм , в межах яких виконується державна цільова програма.

Антикорупційні ініціативи Міністерства юстиції України: http://www.minjust.gov.ua/0/21885

Порядок підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затверджений Постановою КМУ від 20 жовтня 2011 р. N 1094.

Ресурс «Мережа громадських антикорупціонерів»: www.anticorruption.in.ua .

Проект здійснюється за сприяння Міжнародного фонду "Відродження" та MATRA.

IRF

ARU UIPP dep arts 1330007490 1 s Філософія серця CASE TsPPR

Закони та підзаконні нормативно-правові акти:

  Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції".

  Указ Президента України від 1 вересня 2011 року № 890/2011 "Питання Національного антикорупційного комітету".

Указ Президента України від 16 березня 2012 року № 201/2012 "Про деякі питання Національного антикорупційного комітету" (затверджено склад).

  Указ Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки" Витяг: "...VII. Фінансове забезпечення реалізації Національної антикорупційної стратегії 

      Фінансове забезпечення реалізації  Національної антикорупційної стратегії здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел , не заборонених законодавством. 

     Щорічна перевірка ефективності витрачання  коштів державного бюджету  на реалізацію  Національної антикорупційної стратегії  шляхом виконання Державної програми щодо  запобігання  і  протидії корупції на 2011-2015 роки з подальшим розглядом її результатів на засіданнях Національного антикорупційного комітету проводитиметься Рахунковою палатою. ..." (Див.:  аналіз фінансування завдань та заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки протягом 2011-го року ).

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки" (*.pdf) .

                                                                           *********

Закон України від 23 березня 2000 року N 1602-III "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" .

  Постанова КМУ від 26 квітня 2003 р. N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету " ,

у якій міститься

п. 14 ПОРЯДКУ розроблення проектів прогнозних і програмних документів  економічного і соціального розвитку та державного бюджету

                                                                             *********

У випадку, якщо ця державна програма отримає обліковий код державної цільової (відповідно до абзацу 9 статті 18 Закону України від 18 березня 2004 року N 1621-IV, центральний орган  виконавчої  влади  з  питань  економіки та європейської інтеграції «веде облік державних  цільових  програм  і  надає  відповідну інформацію  центральному органу виконавчої влади з питань фінансів та державним замовникам»):

Закон України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми" .

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 березня 2009 року "Про роботу центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм"

Постанова КМУ від 31.01.2007 р. № 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм" ( звітність ).

Методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 24.06.2010 № 742 .

Наказ Міністерства економіки України від 31.07.2007 р. № 250 "Про затвердження порядку обліку державних цільових програм" .

Наказ Мінекономіки від 20.05.2011 № 444 "Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють" / Додаток 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.03.2012 № 411 .   Також Постанова КМУ від 22.06.2011 р. № 704 щодо скорочення кількості та укрупнення ДЦП .

Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2009 N 1367 "Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи"

Звіт про результати виконання Державної цільової програми у звітному періоді    ( додаток 1 до  Порядку обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи, затвердженого Наказом Міністерства економіки України від 04.12.2009 № 1367).

ЩОДО ЗВІТНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ  МОЖЛИВИХ ДЕВ'ЯТИ  БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ , В МЕЖАХ ЯКИХ МОЖЕ ВИКОНУВАТИСЯ ДЕРЖАВНА (ЦІЛЬОВА) ПРОГРАМА:

Методичні рекомендації щодо визначення результативних показників бюджетної програми , що розроблені відповідно до положень статей 32, 47, 111 Бюджетного кодексу України та застосовуються головними розпорядниками коштів державного бюджету , затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2009 року № 1252 (втратив чинність). 

Примірний перелік результативних показників бюджетних програм затверджено Наказом Міністерства фінансів України  від 14 січня 2011 року N 15 (чинний) . Також перелік наявний у вигляді файлу з розширенням Excel .

Результативні показники бюджетної програми  затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року N 1536, відповідно до  частини  п'ятої  статті  20 Бюджетного кодексу України.

Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 367 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання"

Наказ Міністерства економіки України від 08.05.2003 року № 114 "Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм" .  

Витяги з Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III щодо нецільового використання бюджетних коштів .

 Пропонована аналітика: аналіз досягнення значень результативних показників (індикаторів) - результатів виконання у 2011-му році (основних) завдань та заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки .

                                                 аналіз фінансування завдань та заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки протягом 2011-го року .

                                               Державна програма по запобіганню та протидії корупції та реалізація Закону України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми".

  Minjust ВІДКРИТИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ МІНІСТРУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  (вхід. № 253/10.2 від 20.09.2012 р.)

  Звертаємося до Міністерства юстиції України, яке паспортом Державної програми запобігання і протидії корупції затверджене її замовником, дати представникам громадськості письмову відповідь, чи державний замовник (координатор) у двотижневий строк від дати затвердження програми :

  - подавав до Міністерства   економічного розвитку і торгівлі   України   документи, передбачені п. 2 Порядку обліку державних цільових програм ,  

  - чи була надана замовнику Державної програми мотивована відмова Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, або наказ про присвоєння програмі облікового   коду   та   визначення   структурного підрозділу, відповідального   в   Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України за здійснення аналізу стану виконання програми.

 - у випадку, якщо обліковий код було надано, але не оприлюднено, чи згідно інформації Міністерства юстиції України, Міністерство фінансів   України надало   Міністерству   економічного розвитку і торгівлі   України   інформацію щодо державних цільових програм,   які відображаються у бюджетних запитах, поданих головними   розпорядниками   бюджетних   коштів при складанні проекту Державного бюджету України. (Громадські організації та незалежні експерти).

Лист-відповідь Мін'юсту України від 25.10.12 р. № 13177-0-33-12/11 .

Звіт Мін'юсту України щодо стану виконання державної антикорупційної програми протягом 2011-го року: http://minjust.gov.ua/0/anti_corruption_report_11 .

Роз'яснення Мін'юсту України від 13.04.2012 щодо о сновних напрямів реалізації у 2012 році Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0009323-12 .

Інформаційні запити до головних розпорядників бюджетних програм, в межах яких повинна виконуватися державна програма: 

1) Віце-прем'єр-міністру України - Міністру соціальної політики України  - реєстр. номер 110/0/200-12.

Мінсоцполітики

Лист-відповідь Мінсоцполітики України від 07.11.2012 р. № 3652/0/04/12-36 .

2)  Віце-прем'єр-міністру України - Міністру охорони здоров`я України  - реєстр. номер 17/1419 від 14.11.12 р.

МОЗ 2 Лист-відповідь Міністерства охорони здоров'я України від 20.11.2012 р. № 12.01-03/232/19265 .

АНАЛІТИЧНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ .

MATRA project

 

Узагальнені рекомендації громадських експертів щодо оновлення державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 рр. (презентовано 9 грудня 2012 року) .

 

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Реформування системи державного управління та адміністративних процедур Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  I.

Рефор адмін процедур Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): реформування системи державного управління та адміністративних процедур

Заходи №: 1-19 на виконання 8-ми завдань розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 2 з 19.  

Відповідальні у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” - Український інститут публічної політики, 

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 6 з 19.

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

зменш адм тиску на підпр НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  IІ.

Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

Заходи №: 20-25 на виконання 4-х завдань розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 0 з 6.  

Відповідальний у громадській експертизі “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” -   CASE Україна .

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 0 з 6.

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  IІІ.

публічна служба Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Заходи №: 26-34 на виконання 2-х завдань розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 0 з 61.  

Відповідальні у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” -

 

Українська асоціація оцінювання, незалежний експерт.

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 2 з 61.

dep arts 1330007490 1 s ГО "Фундація "Відкрите суспільство" - секретаріат коаліції громадське партнерство "За доброчесні державні закупівлі". 

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  IV.

публ інформація Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Заходи №: 35-38 на виконання 3-х завдань розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 1 з 4.  

Відповідальний у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” -

 

незалежний експерт.

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 2 з 4.

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

викор держ майна    НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  V.

Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

Заходи №: 39-48 на виконання 7-ми завдань розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 0 з 10.  

Відповідальний у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” -  Фундація «Відкрите суспільство» .

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 0 з 10.

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

Оптимізація фінансування політичних партій та виборчих кампаній

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Оптимізація фінансування політичних партій та виборчих кампаній Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

фінанс політ партій 2 НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  VI.

Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): оптимізація фінансування політичних партій та виборчих кампаній

Заходи №: 49-54 на виконання 1-го завдання розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 0 з 6.  

Відповідальний у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” -

незалежний експерт.

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 0 з 6.

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

Удосконалення антикорупційної експертизи

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Удосконалення антикорупційної експертизи Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  VII.

антикор експерт Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): удосконалення антикорупційної експертизи

Заходи №: 55-58 на виконання 1-го завдання розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 1 з 4.  

Відповідальний у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” -

Transparency International Україна .

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 3 з 4.

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  VIII.

гром підтримка влади Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

Заходи №: 59-62 на виконання 2-х завдань розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 1 з 3.  

Відповідальний у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” -  Антикорупційна рада України .

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 2 з 3.

dep arts 1330007490 1 s ГО "Фундація "Відкрите суспільство" - секретаріат коаліції громадське партнерство "За доброчесні державні закупівлі". 

Удосконалення системи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Удосконалення системи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  IX.

уповн субєкти протид Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): удосконалення системи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

Заходи №: 63-73 на виконання 4-х завдань розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 0 з 11.  

Відповідальний у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” - незалежний експерт.

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 4 з 11.

dep arts 1330007490 1 s ГО "Фундація "Відкрите суспільство" - секретаріат коаліції громадське партнерство "За доброчесні державні закупівлі". 

Підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів

Середа, 01 серпня 2012. Проект “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” , Підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ - розділ Додатку 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою КМУ від 28 листопада 2011 р. N 1240 :  X.

кваліф суддів Назва розділу Додатку 2 до Державної програми (НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ): підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів

Заходи №: 74-75 на виконання 1-го завдання розділу.  Кількість бюджетних програм серед заходів: 0 з 2.  

Відповідальний у проекті  “Державна антикорупційна політика - під контролем громадськості” - Центр політико-правових реформ .

Заходи, що виконувалися протягом 2011-го року, відповідно до Звіту МЮУ від 13.04.2012 р.: 0 з 2.

 

dep arts 1330007490 1 s ГО "Фундація "Відкрите суспільство" - секретаріат коаліції громадське партнерство "За доброчесні державні закупівлі". 

Ви тут: Головна