Аналітичний звіт: "Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики"

Понеділок, 11 червня 2012 Буклети Автор Любич Андрій Васильович
Переглядів: 209

Аналітичний звіт: "Бюджет Києва-2010: проблеми та ризики"

Понеділок, 11 червня 2012 Буклети Автор Любич Андрій Васильович
Переглядів: 88

Юридичні визначення та корисні посилання

Четвер, 07 червня 2012 Нормативно-правові акти Автор Любич Андрій Васильович
Переглядів: 112

VRU "Державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів,  (див.:  Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ).

кошти Національного банку України,

державних цільових фондів ,

Пенсійного фонду України

кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування ,

кошти загальнообов'язкового державного  соціального страхування на  випадок  безробіття

кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою  втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1105-14)

кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування,

кошти державних та місцевих фондів,  

кошти державного оборонного замовлення

кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб

кошти державного матеріального  резерву

кошти Аграрного фонду

кошти Фонду соціального захисту інвалідів

кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за  кредитами,  позиками, які  надаються іноземними державами банками , міжнародними фінансовими організаціями  або на умовах співфінансування разом з іноземними  державами , банками , міжнародними фінансовими організаціями

{пункт 4 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011}.

Додатково дивись:  " кошти господарських товариств, підприємств та об'єднань підприємств ".   Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI, який набрав чинності 03.10.2011, внесені зміни до Закону та виключені "кошти підприємств та їх об'єднань" із поняття "державні кошти".  Треба відзначити, що Господарський кодекс України та ДК 002:2004 розрізняє такі організаційно-правові форми як підприємства (державні, казенні та комунальні) та господарські товариства, до яких входять державні акціонерні компанії.  Тобто кошти господарських товариств державної та корпоративної форм власності від самого початку дії Закону України № 2289-VI не включалися до визначення державних коштів.   Підхід до здійснення закупівель замовниками, що базується на розподілі коштів на державні та власні кошти підприємств, запроваджений частиною 2 статті 2 Закону України від 24 травня 2012 року № 4851-VI «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» , фактично частиною 3 статті 2 цього Закону встановлює закупівельні пороги щодо використання процедур закупівель суб'єктами природних монополій не рівні 5 млн. грн. для товарів та послуг та 10 млн. грн. для робіт (закупівлі за власні кошти).   До того ж, стаття 4 Закону України від 24 травня 2012 року № 4851-VI робить величезну кількість винятків, що дозволяють проводити закупівлі без процедур.

Аналітичний матеріал щодо необходності віднесення всього державного майна, у тому числі державних коштів, до державної корпоративної власності .

 

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ:

 - закупівля без процедур - відповідно до абзацу 1 частини першої статті 2 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI , відповідно до якого "закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів , за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII-1 цього Закону". В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень; {на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1 } … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 - відкриті торги – розділ IV Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”,

 - двоступеневі торги – розділ V Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”,

 - запит цінових пропозицій – розділ VI Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель ”.  

 - попередня кваліфікація – розділ VII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”.

 - закупівля в одного учасника – розділ VIII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI Про здійснення державних закупівель.   Постанова Кабінету Міністрів України № 668 від 28 липня 2010 р. " Про затвердження Порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника ". Порядок визначав механізм погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника, очікувана вартість предмета якої для закупівлі товарів або послуг дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а робіт - 300 тис. гривень. (зміни внесено Постановою Кабінету Мініcтрів України № 1247 від 27 грудня 2010 р., скасовано Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1325).

  - електронний реверсивний аукціон - розділ VIII-1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI Про здійснення державних закупівель. Відповідно до частини 3 статті 39-1 Закону України, "процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов'язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти , щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу , якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень. Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону відповідно до цієї частини, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим Законом".

Рамкова  угода  (квазіпроцедура) -  правочин, який укладається одним чи  кількома   замовниками (генеральним замовником)  у письмовій формі в  порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі  з  метою  визначення основних умов закупівлі  окремих товарів і послуг для укладення відповідних   договорів  про  закупівлю  протягом строку дії рамкової угоди рамкова  угода  -  правочин, який укладається одним чи  кількома  замовниками (генеральним замовником)  у письмовій формі в  порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками   процедури  закупівлі   з  метою  визначення основних умов закупівлі  окремих товарів і послуг для укладення відповідних   договорів  про  закупівлю  протягом строку дії рамкової угоди" (пункт 26-1 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI).

VRU tablo ІСТОРІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ З 22 ЛЮТОГО 2000 РОКУ ПО 23 КВІТНЯ 2012 РОКУ: ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ .

Відкрите звернення коаліції громадських організацій та громадян громадське партнерство "За доброчесні державні закупівлі" до суб'єктів виборчого процесу .

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель, що приймаються за умови відсутності СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ , передбаченої пунктом 2 частини першої ст. 8 Закону України № 2289-VI.

  

KMU 2007 Державне замовлення для пріоритетних потреб держави регулюється Законом України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР та ст. 13 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Відповідно до ч. 2 статті 12 Господарського кодексу України державне замовлення є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.    


ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

dep arts 1338386244 1 s АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України № 666 від 28 липня 2010 р. про визнання нечинними попередніх актів КМУ.

 

 

MERT   АКТИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Безоплатний веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice / (функціонування забезпечується Уповноваженим органом, відповідно до пункту 12 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289).

Див.  Наказ Міністерства економіки України №932 від 28.07.2010 р.   " Про визначення офіційного друкованого видання з питань державних закупівель...

На виконання положень Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” , Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видало низку нормативно-правових актів.

У тому числі Наказ Міністерства економіки України  вiд 26.07.2010 р. № 921 затвердив порядок визначення предмета закупівлі на основі:

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 ,

Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (лист щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва) та

Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 .

DK Додатково - державні класифікатори України .

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДК 001:2004 "КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ" .

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДК 002:2004 "КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ" .

Наказ Міністерства економіки України № 325 від 27.12.2011 р. Про внесення змін до Порядку визначення предмету закупівель.

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель (зокрема, форму річного плану закупівель, форму реєстру отриманих пропозицій, форму протоколу розкриття пропозицій, форму протоколу оцінки пропозицій, форму звіту про результати проведення процедури закупівлі, тощо) .

Наказ Міністерства економіки України вiд 27.07.2010 р. № 925 затвердив Інструкцію щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти .

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України   № 3302-04/6012-07 від 20.02.2012 р.

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-04/6576-12 від 22.02.2012 р.

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-04/7285-07 від 28.02.2012 р.

Наказ  Міністерства економіки України  № 932 від 28.07.2010 р. Про визначення офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.

ОФІЦІЙНЕ ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ВИДАННЯ

VisnykDerzhZakupivel

 Пункти 10 та 11 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289 передбачають, що Уповноважений орган: 

     "10) виступає засновником та забезпечує  видання   безоплатного державного  офіційного  друкованого  видання  з  питань  державних закупівель

     11) виступає засновником та забезпечує  видання  безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель".

  DSSU                                                                                                                                                                    

1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти .

Інструкція 

  № 1-держзамовлення.  Звіт про виконання державного замовлення .

 

ОСКАРЖЕННЯ :

1) ОРГАН ПОЗАСУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ (статті 8 та 18 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289 ).  

AMCU Постанова Кабінету Міністрів України № 773 від 28 липня 2010 р. "Про встановлення розміру плати за подання скарги відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" .

 

 

  2) СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ:

justice

  Санкції за порушення законодавства та підзаконних

нормативно-правових актів про державні закупівлі: 

Стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

http://www.pozovna.com.ua/pozovni-zayavi.html - позовні заяви до суду (зразки).

http://reyestr.court.gov.ua / - єдиний державний реєстр судових рішень.

 

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

  R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R   R R R   R R R R    R   R  

R R   R R   R R   R   R R   R    R   R R R R R R   R   R R R   R R R R R R R R R R R R R R  

R R R R R R R R   R   R   R   R R R R R R R R R R R   R R   R   R R R R R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R

R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R R   R   R   R R   R R R R R R R R R   R R   R R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R R   R R R   R R R R R R   R  R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R   R R   R   R   R R

АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ-ГРАФІКІВ ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА 2010-2014 РОКИ “ЗАМОЖНЕ СУСПІЛЬСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА, ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА” (ПРОТЯГОМ 2010 РОКУ)

Вівторок, 05 червня 2012 Буклети Автор Любич Андрій Васильович
Переглядів: 42

 

image009 Плани-графіки містять економічних реформ містять опис необхідних дій, потрібних для виконання заходів, передбачених Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр.  Плани-графіки містять перелік відповідальних за виконання заходів та перелік відомств, з якими необхідно провести узгодження.  Для кожної з дій встановлюються строки виконання (початок та завершення виконання).  Для кожного з заходів встановлюється кінцевий продукт.  

Проблеми, з якими стикається аналіз: 

  1) Кінцеві продукти для більшості з пропонованих дій насправді є проміжними продуктами, доступними лише для певного кола осіб з числа відомств, серед яких проводяться узгодження.   

  2) Кінець першого етапу Програми економічних реформ передбачає до кінця 2010 року наявність лише проміжних продуктів.  Тобто, до кінця 2010 року планами-графіками реформ не було передбачено прийняття закону чи підзаконного нормативно-правового акта, що оприлюднюється.   

  3) Плани-графіки не містять усіх заходів Програми першого етапу.  На час оприлюднення планів-графіків на веб-сторінці Адміністрації Президента України деякі з запланованих заходів були повністю виконані, і це може бути поясненням того, чому ці заходи з Програми економічних реформ не попали у плани-графіки (наприклад, прийняття закону про державні закупівлі ).  В інших випадках деякі заходи, які, відповідно до Програми економічних реформ, повинні були відбутися 2010 року, планами-графіками перенесені на більш пізній період (наприклад, прийняття Закону про фонд майбутніх поколінь). 

  4) Плани-графіки були оприлюднені ще до адміністративної реформи, введеної Указом Президента України від 9.12.2010 р. № 1085/2010, через те містять посилання на вже недійсну структуру органів центральної влади.  У своїх посиланнях експерти використовують нову структуру органів влади. 

Завантажити:  АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ-ГРАФІКІВ  ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА 2010-2014 РОКИ  “ЗАМОЖНЕ СУСПІЛЬСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА, ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА” (ПРОТЯГОМ  2010 РОКУ) .

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

Запис дискусії: “Прозорість влади: Закон про державні закупівлі як ключовий елемент”

Понеділок, 12 березня 2012 Корупція та боротьба з нею , Бібліотека Автор Василь Зайцев
Переглядів: 88

Запис дискусії: “Прозорість влади: Закон про державні закупівлі як ключовий елемент”

ЗАПИС ДИСКУСІЇ:
“ПРОЗОРІСТЬ ВЛАДИ: ЗАКОН ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ”
Київ, 19 квітня, 2011 року

Стенограма експертної дискусії на тему «Публічне обговорення підходів до розробки стратегії системи державних закупівель в Україні»

Понеділок, 27 лютого 2012 Бібліотека Автор Шершень Оксана
Переглядів: 80

Громадські експерти констатують, що через відсутність Стратегії розвитку системи державних закупівель в Україні розкрадається від 40 до 60 мільярдів гривень державних коштів. 5 жовтня 2011 року відбулася експертна дискусія на тему «Публічне обговорення підходів до розробки стратегії системи державних закупівель в Україні» за участю представників громадських та міжнародних організацій, профільних органів державної влади, бізнесу.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи

Середа, 15 лютого 2012 Корупція та боротьба з нею , Посібники , Бібліотека Автор Василь Зайцев
Переглядів: 112

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи

Видання ґрунтується на результатах дослідження програми Sigma та вміщує порівняльний аналіз системи оцінки державних закупівель та засобів правового за- хисту у країнах — членах ЄС.

Розраховане на державних службовців, управлінців, а також студентів ВНЗ управ лінського спрямування і спрямоване на подальше зміцнення спроможності дер жав них службовців до формування, моніторингу та оцінювання державної по- літики, га рантування ефективного використання державних коштів, а також забез- печення адап тації процедур в державному секторі України до стандартів Європей- ського Союзу.

Innovation in Public Procurement Reform in the South Asia Region

Субота, 11 лютого 2012 Сorruption and fight with it , Корупція та боротьба з нею , Бібліотека , Library Автор Василь Зайцев
Переглядів: 90

Innovation in Public Procurement Reform in the South Asia Region

Community-driven development (CDD) broadly gives control of decisions and resources to community groups. Four distinct Community Based Procurement models are operating in CDD implementation in India presently (i) Family Based Private Asset Generating Procurement undertaken by Self Help Groups (SHGs) and Common Interest Groups; (ii) Village Organization Based Force Account Type Procurement for e.g. Water Users Associations, Poverty Reduction Committees, etc.; (iii) Non- Governmental Organization (NGO) Based Procurement Service Agency (PSA) Type Procurement for CDD Implementation; and (iv) Third Party Contracted Procurement which is monitored for progress and quality deliverables by the community.

Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Ombudsman (TI-Korea)

Субота, 11 лютого 2012 Сorruption and fight with it , Library Автор Василь Зайцев
Переглядів: 114

Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Ombudsman (TI-Korea)

As in many countries, the defense sector is one of the most corruption-prone areas in Korea. There were
many problems in Korean defense procurement systems, such as lack of transparency in decisionmaking,
severe restrictions on disclosure of information, and deficiency of monitoring.

One of the most specific characteristics of the Korean anti-corruption movement is civil society initiative.
Most major anti-corruption achievements in Korea, including the enactment of the anti-corruption law,
the establishment of the national anti-corruption body and the DAPA, were through civil society
initiatives. This initiative is based mainly on the historical background of long-term democratization
movement. However, the relationship between the government and civil society is still not stable.
Constraints are found on both sides. Willingness of acceptance of civil society as the parallel partner is
still weak for the government side, and cooperation with the government is more needed on the side of
civil society. A non-confrontational approach and coalition building among stakeholders is still
insufficient and weak.

Monitoring the Procurement of Goods and Services as an Effort to Improve the Quality of Education and Health Services in Tangerang City, Indonesia

Субота, 11 лютого 2012 Сorruption and fight with it , Корупція та боротьба з нею , Бібліотека , Library Автор Василь Зайцев
Переглядів: 110

Monitoring the Procurement of Goods and Services as an Effort to Improve the Quality of Education and Health Services in Tangerang City, Indonesia

Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional or PATTIRO (in English, “Centre for Regional
Information and Studies) is a nongovernment organization founded in 1999. PATTIRO’s founders
were inspired by the social and political changes brought about by the 1998 movement for reform
and the policy in local autonomy of 1999. Its first activity was a “Pilot Project to Strengthen Village
and Sub-District Institutions.” This project ran for three years and focused on promoting local
autonomy.
Today,

Ви тут: Головна