Посібники

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи

Середа, 15 лютого 2012 Корупція та боротьба з нею , Посібники , Бібліотека Автор Василь Зайцев
Переглядів: 112

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи

Видання ґрунтується на результатах дослідження програми Sigma та вміщує порівняльний аналіз системи оцінки державних закупівель та засобів правового за- хисту у країнах — членах ЄС.

Розраховане на державних службовців, управлінців, а також студентів ВНЗ управ лінського спрямування і спрямоване на подальше зміцнення спроможності дер жав них службовців до формування, моніторингу та оцінювання державної по- літики, га рантування ефективного використання державних коштів, а також забез- печення адап тації процедур в державному секторі України до стандартів Європей- ського Союзу.

Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию

Вівторок, 20 вересня 2011 Посібники Автор Super User
Переглядів: 108

Следите за деньгами: Пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию

Это пособие описывает некоторые методы, которые могут применять журналисты для расследования деятельности компаний по всему миру. Книга также включает рекомендации и приемы, которыми стоит воспользоваться для определения, кому же принадлежит компания. К пособию прилагается список национальных и международных баз данных, которые также могут пригодиться в процессе расследования.

Ви тут: Головна