Типовий договір про закупівлю, рамкова угода, державний контракт

Typovyj dohovir pro zakupivlju Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.11.2012 № 1223 "Про визнання такими, що втратили силу наказу Міністерства економіки України від 27 липня 2010 року № 925" набув чинності 7 грудня 2012 року.  Таким чином, вкотре відкладено у довгу шухляду питання часткової стандартизації істотних умов договорів купівлі-продажу.  В якості порівняння можна навести фондові торгові майданчики, на яких стандартизація договорів купівлі-продажу передбачена лише для ринків заявок, а на ринках котировок контрагенти (покупець і продавець, розпорядник і одержувач, замовник і постачальник, абоненти) домовляються щодо форм договорів.

 Загальні положення про договір є розділом ІІ Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Поняття та умови договору визначаються Главою 52 ЦКУ, а укладення, зміна і розірвання договору регулюється Главою 53 ЦКУ. Водночас, окремі види зобов'язань є розділом ІІІ ЦКУ, в якому підрозділом 1 є договірні зобов'язання. 

Типовий договір про закупівлю було затверджено наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 р. № 925 (скасовано з 7 грудня 2012 року).

Наказом Міністерства економіки України вiд 27.07.2010 р. № 925 було затверджено Інструкцію щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти (скасовано з 7 грудня 2012 року). 

Визначення предмета закупівлі надані Законом України № 2289-VI:

23) послуги   -  будь-який  предмет закупівлі (крім товарів і  робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт; {Пункт  23  частини  першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }.  Відповідно до ст. 901 ЦКУ, договір про надання послуг є складним зобов'язанням, що складається з двох органічно поєднаних між собою зобов'язань:

1. виконавець повинен надати послугу (ч. 1 ст. 903 ЦКУ), а замовник є наділеним правом вимагати виконання цього обов'язку,

2. замовник зобов'язаний оплатити надану послугу, а виконавець має право вимагати від замовника відповідної оплати (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов'язання врегульовується ст. 625 ЦКУ).

ЗАВАНТАЖИТИ: ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) - НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА.

                               АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ - НА УМОВАХ ПОСТАЧАЛЬНИКА.


26) роботи   -  проектування,  будівництво  нових,  розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд  виробничого  і  невиробничого  призначення,  роботи із нормування  у будівництві,  геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому  числі  геодезичні  роботи,  буріння,  сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт,  якщо  вартість  таких  послуг  не перевищує вартості самих робіт; (пункт 26 частини першу статті 1).

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 2 Закону України № 2289-VI, "дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових  договорів".  

РЕТРОСПЕКТИВНО ЗАВАНТАЖИТИ: ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) - НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА. 

                               АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ (ДОГОВІР ПІДРЯДУ) .  Правовідносини підряду врегульовуються Главою 61 Цивільного кодексу України   від  16 січня 2003 року № 435-IV, в якому стаття 837 дає визначення договору підряду.  Укладення трудового договору (контракту, угоди) також врегульовується статтею 46 Господарського кодексу України.     Договір підряду на капітальне будівництво врегульовується с таттею 318 Господар ського кодексу України від  16 січня 2003 року N 436-IV, а договір будівельного підряду - статтею 875 Цивільного кодексу України.   Передання та прийняття робіт врегульовуються статтею 882 ЦКУ.

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 2 Закону України № 2289-VI, "дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових  договорів".   Державний класифікатор ДК 003 :2010 “ Класифікатор професій , Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики “Класифікатор професій” від 28.07.2010  N  327 .

 30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології,  предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги,  пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів; (пункт 30 частини першу статті 1).

ЗАВАНТАЖИТИ: ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) - НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА.
                               АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ

  Зовнішньоекономічні договори (контракти) врегульовуються статтею  46 Господарського кодексу України.   Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦКУ, оплата товару за договором купівлі-продажу здійснюється після прийняття товару замовником або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором чи актами до нього не передбачено інше. Право вимоги оплати товару врегульовується ч. 3 ст. 692 ЦКУ, а підстави для розірвання договору передбачені ст. 651 ЦКУ.

РАМКОВІ УГОДИ ТА ГЕНЕРАЛЬНІ ЗАМОВНИКИ

Згідно пункту 26-1 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI: "рамкова  угода  -  правочин, який укладається одним чи кількома  замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі   з  метою  визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних  договорів  про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;"... 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 602 "Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами" .

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 24.04.2012 N 503 "Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами" .

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012 № 504 “Про особливості укладення рамкових угод”.

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ І ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ .

Відповідно до ч. 2 статті 13 Господарського кодексу України,  "державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення , в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються їх господарські відносини".

Досудове врегулювання розбіжностей,  що виникають  під  час укладення господарських договорів врегульовується статтею 10  Господарського процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 року N 1798-XII, а досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів - статтею 11 ГПКУ.  

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ)  

  Зовнішньоекономічні договори (контракти) врегульовуються статтею 46 Господарського кодексу України.   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КВКВ 120) розробляло концепцію створення і функціонування постійнодіючої економічної Ради.  В структурі Міністерства є Департамент державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  Саме цей орган тривалий час врегульовував обов'язковий облік деяких зовнішньоекономічних договорів, і досі врегульовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів, наприклад, на здійснення експортних операцій з металобрухтом.   Наказ Міністерства економіки № 201 від 6 вересня 2001 року затвердив положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), де передбачені обов’язкові умови, що повинні зазначатися у зовнішньоекономічному договорі.  Зовнішньоекономічні договори повинні укладатися  двома мовами, а згідно Закону України про мови, однією з мов повинна бути українська.  Превалюючою повинна бути мова країни права застосування.  Кабінет Міністрів України повинен схвалити Концепцію створення та функціонування постійно діючої зовнішньоекономічної ради.

  Див.: Форми документів замовника товарів, робіт, послуг (розпорядника коштів) .

 Додатково:     Наказ МФУ від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

                          Додаток 1 - реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів .

                          Додаток 2 - реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                          Додаток 3 - РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ №___ на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів .

                         Довідка про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів .

                         Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

Ви тут: Головна